Betingelser

For at få adgang til Dating Creatives™ og bruge tjenesten skal du acceptere vores betingelser for aftalen mellem os og dig som bruger. Det inkluderer også firmaets persondatapolitik, herefter nævnt som: privacy policy. Der tages forbehold for ændringer af enhver art.

Bruger erklærer sig mindst 21 år ved oprettelse af profil. Vores betingelser er helt almindelig standard på datingsider.

Dating Creatives har intet ansvar for den enkelte bruger af siden og dennes brug af siden. Alt ansvar ved brug af siden tillægges bruger og fralægges af Dating Creatives. Dette gælder også for tekst, billeder og links til andre hjemmesider.

Dating Ceatives fralægger sig ethvert ansvar for indhold skabt af brugere. Dating Creatives har alle rettigheder til at ekskludere og bortvise brugere hvis brugeren ikke er ønsket på siden. F.eks ved klager fra andre brugere om dårlig opførsel, misbrug af siden og uhensigtsmæssig opførsel. Der gives ingen kompensation eller refundering af betalt medlemsskab ved sletning af bruger. I værste fald vil brugerens IP adresse blive blokeret. Al kontakt og kommunikation med andre skal foregå med respekt for den enkelte.

Ved køb af medlems profil refunderes beløbet helt eller delvist på ingen måde eller under nogen omstændigheder. Hvert køb er gældende og medlemsskab betales forud. Du fralægger din fortrydelsesret og profilen vil være aktiv med det samme til de lukkede områder. Dette er almindelig standard på datingsider. I henhold til § 12, stk 2 i lov om visse forbrugeraftaler, gælder den i loven indeholdte fortrydelsesret ikke ved fjernsalg af tjenesteydelser, såfremt udførelsen af tjenesteydelsen påbegyndes samtidigt med aftaleindgåelsen.

Dating Creatives garanterer ikke at der kan forekomme driftforstyrrelser, afbrydelser eller andre tekniske problemer på siden og hæfter ikke for nogen form for erstatning eller godtgørelse. Dette gælder også ved datatab, eksempelvis ved brev udveksling og chat brugerne imellem.

Personlige oplysninger

Dating Creatives har tilladelse fra Datatilsynet til at opbevare dine personlige oplysninger, behandle og opbevare den data og informationsudveksling der foregår på siden. Intet bliver overdraget til 3. part. Alle Dating Creatives brugeres email adresse vil blive arkiveret så vi kan holde vores brugere opdateret via den anvendte email adresse. Du giver hermed samtykke til at vi behandler og opbevarer alle dine personlige oplysninger. Alle medarbejdere har tavshedspligt.

Email adressen som du opgiver under registreringsprocessen på Dating Creatives vil aldrig være synlig eller på anden måde tilgængelig for andre brugere. Den eneste undtagelse er, hvis vi er pålagt af en lokal domstol, eller andre juridiske myndigheder. Bemærk venligst, at vi ikke påtager os noget ansvar for eventuelle skader eller tab, du måtte lide som følge af ikke at følge vore betingelser for aftalen.

Dating Creatives er på ingen måde er involveret i aktiviteter, der involverer salg, omfordeling eller anden uautoriseret brug af dine personlige oplysninger. Ved at afgive dine personlige oplysninger til os og ved at bruge vores hjemmeside, erklærer du dig enig med vores vilkår og betingelser, der er beskrevet i denne tekst.

Al forarbejdning af personlige oplysninger vil følge bestemmelserne i den gældende Databeskyttelseslovgivning og regulering. Du har ret til information om de oplysninger vi opbevarer om dig og anmode om, at fejlagtige oplysninger bliver rettet. Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller bekymringer om dine personlige oplysninger.

Vi laver statistiske analyser af profilreaktioner og indsamler oplysninger over trafikken på websiden. Disse oplysninger vil aldrig blive forbundet med den enkelte bruger og har derfor ikke nogen konsekvenser for dig. Statistikkerne bliver kun brugt til at forbedre Dating Creatives.

Email kontakt

Dating Creatives forbeholder sig retten til at bruge email adresser med de henblik som du, gennem afkrydsningsfeltet på hjemmesiden har accepteret. Således kan vi bruge den til at besvare forespørgsler du har sendt os, til at viderebringe oplysninger til dig, bekræfte modtagelse af e-mails du har sendt til os. Eller hvis vi af en eller anden grund skal kontakte dig vedrørende din konto eller tjenesten.

Betalingskort oplysninger

Sikker krypteret online betaling sker gennem PayPal. Internationale betalingskort som Visa, MasterCard og AmEx kan benyttes gennem PayPal. Priser er opgivet i danske kroner, inklusiv moms og gebyrer. Der tages forbehold for ændringer. Dating Creatives trækker ikke automatisk penge fra dit kort for at forlænge dit medlemskab. Det sørger du som bruger selv for, når det passer dig bedst. Du kan dog vælge at abonnere på sitet. Når du betaler via vores hjemmeside, er du sikret at Dating Creatives eller andre sider ikke kan få adgang til din bankkonto eller kreditkortnummer. Dating Creatives gemmer ingen følsomme betalingsoplysninger.


1. INTRODUKTION

a. Definitioner

I denne aftale har de følgende udtryk tilsvarende betydninger:

"Selskab" betyder Dating Creatives™ et firma ejet af DCMS registreret i Danmark og omfatter enhver tilhørende juridisk eller associeret virksomhed.
"Vi", "os" og "vores" henviser alle til selskabet.
"Privacy Policy" betyder firmaets persondatapolitik.
"Personlig Information" har betydning som i den Danske personoplysningslov.
"Service" betyder funktionaliteten der på et givent tidspunkt stilles til rådighed for medlemmerne via hjemmesiden.
"Website" betyder, dette websted / hjemmeside som ejes og drives af firmaet.

b. Accept af aftalen

For at benytte tjenesten og/eller besøge webstedet, må du acceptere disse vilkår og betingelser. Du vil blive anset for at have accepteret disse vilkår og betingelser ved at bruge denne webside, uanset om Du er registreret som medlem eller ej. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, skal du ikke benytte denne webside. Ved at benytte tjenesten og/eller websiden er du endvidere enig i at have læst samt være forpligtet af denne Privacy Policy som er indarbejdet i denne aftale ved reference.

c. Bruger Aftale

Disse vilkår og betingelser udgør aftalen mellem dig og Selskabet i forbindelse med din brug af Tjenesten og hjemmesiden ("Aftalen").

d. Kontakt

Du kan kontakte os via email: info@datingcreatives.dk


2. MEDLEMSKAB

a. Berettigelse
Du skal være over 21 år for at registere dig som medlem af tjenesten eller for at bruge dette websted. Ved at bruge dette websted accepterer du at være bundet af denne aftale til at indgå denne aftale og overholde alle vilkår og betingelser.

b. Medlemskab
Du kan gratis blive medlem af denne tjeneste. Et gratis medlemskab vil kun give Dem ret til at deltage i nogle af de funktioner, der er til rådighed som del af tjenesten og kan ændres uden yderligere varsel, herunder helt at lukke tjenesten for ikkebetalende medlemmer. For at få adgang til yderligere funktioner, skal du være betalende abonnent på tjenesten. Din brug af disse ekstra funktioner er betinget af betaling af de relevante gebyrer og kan ændres efter bestemmelserne anført nedenfor.

c. Abonnement og Gebyrer
Abonnements priser og gebyrer kan ændres, og ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden og / eller meddeles til dig via e-mail eller privat besked via Tjenesten.

d. Betaling
Kun medlemmer med gyldigt abonnement eller på anden måde mod betaling af et gebyr kan få adgang til visse dele af Tjenesten. Abonnementer kan erhverves til de priser, for de perioder og af betalingsmetoder specificeret på prislisten. Priserne er angivet i danske kroner inklusiv moms og gebyrer.

Vi kan til enhver tid ændre vores pris for et abonnement. Hvis du i øjeblikket befinder dig i en abonnementsperiode (og ikke i den indledende tilmeldingsperiode), vil prisernes virkning begynde fra abonnements fornyelse. Du kan opsige aftalen, hvis du ikke accepterer denne prisstigning.

e. Medlems-ID og Password
Som en del af medlemsregistreringen, vil du blive bedt om at vælge et medlems-ID (brugernavn) og password (adgangskode). Vi kan nægte at acceptere enkelte brugernavne, herunder hvis det foreslåede medlems-ID efterligner andre, er eller kan være ulovligt, er eller kan være beskyttet af varemærke eller anden intellektuel ejendomsret, som er vulgær eller på anden måde stødende. Du er alene ansvarlig for fortrolighed og anvendelse af din medlems-id og password (herunder alle aktiviteter, der gennemføres under dit medlems-id og password) og er enig i ikke at overføre eller videresælge din brug eller adgang til websiden til en tredje part. Hvis du har grund til at tro, at din konto ikke længere er sikker, skal du straks underrette os.


3. AFSLUTNING

a. Aftalen træder i kraft for medlemmer
Denne aftale forbliver i kraft i fuldt omfang, så længe du er medlem af tjenesten, eller mens du på anden måde benytter hjemmesiden.

b. Opsigelse af medlemskab af dig
Du kan opsige dit medlemskab når som helst, uanset årsag med omgående virkning ved at slette din profil.
Forudbetalte gebyrer bliver ikke refunderet. Efter betalt medlemsskabs udløb vil De fortsat være gratis medlem, med begrænset adgang. Du kan gen-aktivere din medlemsprofil uden at skulle oprette en ny profil indenfor 12 måneder.

c. Opsigelse af din adgang til tjenesten
Vi kan, i vores absolutte skøn afbryde eller suspendere din adgang til hele eller dele af tjenesten til enhver tid med eller uden varsel. Uanset årsag, herunder uden begrænsning enhver svigagtig, lyssky eller på anden måde ulovlig aktivitet, eller noget der ellers kan påvirke andre som benytter tjenesten.

d. Opsigelse af medlemskab af os
Vi kan straks opsige dit medlemskab og din adgang til tjenesten til enhver tid, hvis vi afgør, ( i vores skøn ) at du har brudt denne aftale. Forudbetalte gebyrer for medlemskab refunderes ikke.

e. Deaktivering grundet manglende brug
Vi kan deaktivere eller slette din konto, hvis du ikke har brugt tjenesten i en sammenhængende periode på 12 måneder, medmindre du har et aktivt betalt abonnement.


4. BRUGERENS FORPLIGTELSER

a. Egen risiko
Du anerkender, at din brug af tjenesten og websiden udelukkende er på egen risiko. Selskabet påtager sig intet ansvar for eventuelle økonomiske eller ikke-økonomiske tab eller skader, du kan lide for brug af hjemmesiden og/eller tjenesten eller af hjemmesiden og/eller tjenesten ikke fungerer i henhold til dine forventninger. Desuden skal du forstå, at du alene er ansvarlig for din interaktion med andre medlemmer af tjenesten. Selskabet kan ikke og garanterer ikke, at hvert enkelt medlem eller bruger af tjenesten er, hvem han eller hun hævder at være. Derfor skal du være forsigtig i forbindelse med behandlingen af andre medlemmer eller brugere af tjenesten eller webstedet.

b. Korrekte oplysninger
Det er dit ansvar at sikre, at de oplysninger, som du giver til denne service, denne webside og dette selskab er korrekt i alle henseender og ikke modstrider denne aftale og ikke skader nogle personer (fysisk eller legalt) på nogen måde.

c. Oplysninger fra dig
Det er dit ansvar at sikre, at alle oplysninger eller materiale, som du uploader til tjenesten, ikke overtræder nogen lov eller forskrift i nogen jurisdiktion, eller tredjemands rettigheder. Vi forbeholder os ret til at fjerne sådanne eventuelle oplysninger eller materiale uden yderligere varsel og kræve erstatning for eventuelle omkostninger eller skader sådanne oplysninger eller materiale har givet os.

d. Eksponering af virus
Du rådes til at holde dig opdateret med anti-virus og anti-malware-software på alle tidspunkter. Vi påtager os ikke noget for eventuelle skader eller tab som følge af virus, malware, spyware, trojanske heste eller nogen anden skadelig software som overføres gennem dit brug af webstedet eller tjenesten.

e. Dine forpligtelser
Du accepterer at være bundet af følgende regler for brugen af tjenesten og / eller hjemmesiden:

- Du vil ikke bruge Tjenesten til at deltage i nogen form for chikane eller krænkende adfærd, herunder men ikke begrænset til fordelingen af seksuelt og / eller racistisk, nedladende, truende, vulgært, obskønt, chikanerende, injurierende, ærekrænkende eller anstødeligt materiale af enhver art, heller ikke ulovligt materiale, eller materiale, der overtræder den anden parts rettigheder (inkl, men ikke begrænset til, intellektuel ejendomsret og ret til privatliv).
- Du vil ikke sende "spam", kædebreve, junk mail, eller udøve nogen uopfordret massedistribution af e-mail.
- Du vil ikke bruge tjenesten eller webstedet til enhver uautoriseret erhvervsmæssig brug.
- Du vil ikke anmode om eller forsøge at hverve nogle penge fra noget medlem eller anden bruger af tjenesten eller webstedet eller bruge tjenesten til at distribuere, fremme eller på anden måde offentliggøre materiale, der indeholder alle opfordringer om midler, reklame eller opfordring til varer eller tjenesteydelser.
- Du vil ikke chikanere andre ved fortsat at forsøge at kommunikere med en person, der klart har bedt dig om at ophøre kommunikationen.
- Du vil ikke sende eller overføre materiale, der indeholder virus eller andre computerkoder, filer eller programmer, som har til formål at begrænse eller ødelægge funktionaliteten af computersoftware eller hardware.
- Du vil ikke poste eller på nogen måde overføre nogen kontaktinformation inklusiv uden begrænsning, e-mail adresser, telefonnumre, postadresser, webadresser, eller fulde navne gennem dine offentligt indsendt oplysninger.


5. INFORMATION

a. Tilsyn
Vi forbeholder os ret til at overse alle profiler, beskeder, chat, instant messages, videoer og lydoptagelser for at sikre, at de opfylder kravene i denne aftale. Dette omfatter retten til efter vores skøn, at ansætte en eller flere tredjeparter til at tilbyde online sikkerhedsfunktioner for vores kunder.

b. Redigeringsinformation
Vi er ikke forpligtet til at overvåge eller gennemgå meddelelser eller materiale sendt af brugere af tjenesten og er ikke ansvarlige for indholdet af disse beskeder eller materialer. Vi forbeholder os retten, men er ikke forpligtet til at slette, flytte eller redigere indlæg eller materiale ( herunder profiler, beskeder, videoer og lydoptagelser ) som vi efter vores eget skøn, bryder denne aftale eller finder uacceptable.

c. Sikkerhedsinformation
Desværre kan ingen dataoverførsel via internettet garanteres som værende fuldstændig sikker. Mens vi stræber efter at beskytte sådanne oplysninger, garanterer vi ikke og kan ikke sikre sikkerheden for alle oplysninger, som du sender til os. Derfor er enhver oplysning, som du sender til os indberettet på egen risiko. Når vi modtager din overførsel, vil vi forsøge at bevare sikkerheden af disse oplysninger.


6. ANNONCER

Ansvaret for indholdet af reklamer ( hvis nogen ), der optræder på hjemmesiden ( herunder hyperlinks til annoncørers egne websteder ) påhviler alene annoncørerne. Placeringen af sådanne reklamer udgør ikke en anbefaling eller godkendelse af annoncørens vare eller tjenesteydelse af selskabet. Hver annoncør er alene ansvarlig for enhver gengivelse foretaget i forbindelse med sin annonce.


7. BEGRÆNSET BRUG

Medmindre vi aftaler andet skriftligt, får du adgang til websiden til din personlige, ikke-kommercielle brug.


8. ANSVARSFRASKRIVELSE OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR

a. Ingen garanti for rigtigheden
Vi laver ingen erklæringer eller garantier for at materialet eller oplysninger gennem tjenesten eller på hjemmesiden (herunder ethvert medlem, råd, meninger, udsagn eller andre oplysninger, der vises, uploades eller distribueres af selskabet eller et medlem eller en anden person eller enhed) er pålidelige, præcise eller fuldstændige, eller at din adgang til tjenesten eller webstedet vil være uafbrudt, rettidig eller sikker. Vi er ikke ansvarlig for eventuelle tab, der skyldes enhver handling eller tillid fra dig, på nogen oplysninger eller materiale, gennem tjenesten eller på webstedet. Du bør lave dine egne undersøgelser, før der handles eller stoles på enhver oplysning eller materiale, som vises på hjemmesiden. Du anerkender, at enhver tillid til sådanne materialer eller oplysninger skal ske på egen risiko.

b. Ingen garanti for tilgængelighed
Vi garanterer ikke at tjenesten eller webstedet vil være uafbrudt eller fejlfri. Der kan være forsinkelser, udeladelser og afbrydelser i tilgængeligheden af tjenesten eller webstedet. Hvor det er tilladt ved lov, anerkender du, at tjenesten (og tilgængeligheden af hjemmesiden) er til rådighed uden nogen garantier af nogen art.

c. Intet ansvar for tab
Vi accepterer ikke ansvar for tab eller skade, som tjenesten imidlertid gav anledning til ( herunder gennem forsømmelighed i det omfang tilladt i henhold til ufravigelige lovgivning ) som du direkte eller indirekte kan udsættes for i forbindelse med din brug af tjenesten eller nogen linkede websites. Vi accepterer heller ikke ethvert ansvar for tab som følge af din brug af eller tillid til oplysninger indeholdt i eller adgang til via tjenesten eller webstedet.


9. GENERELT

a. Manglende overholdelse
Selskabet påtager sig intet ansvar for eventuelle manglende overholdelse af disse vilkår og betingelser, hvor sådanne fejl er på grund af omstændigheder uden for vores rimelige kontrol.

b. Intet afkald
Hvis vi giver afkald på eventuelle rettigheder til rådighed for os under disse vilkår og betingelser ved en enkelt lejlighed, betyder det ikke, at disse rettigheder automatisk frafaldes ved nogen anden lejlighed.

c. Adskillelse
Hvis nogle af disse vilkår og betingelser er anset for at være ugyldige, uden retskraft eller ulovlige af en eller anden grund, træder de resterende betingelser og vilkår fortsat i kraft.

d. Variation
Vi forbeholder os retten til at ændre denne aftale og / eller Privacy Policy fra tid til anden, herunder men ikke begrænset til at ændre priserne på et medlemskab. Ændringer træder i kraft umiddelbart efter anmeldelse på hjemmesiden. Deres fortsatte brug af webstedet efter en sådan meddelelse vil udgøre en aftale, som du vil være bundet af når disse Betingelser og vilkår er ændret.

e. Opgave
Du må ikke overdrage nogen af dine rettigheder i henhold til denne aftale eller i forbindelse med tjenesten eller websiden til en tredje part. Selskabet har ret til at overdrage enhver af eller alle sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale eller til tjenesten til tredjemand.

f. Forhold
Du accepterer at intet partnerskab, beskæftigelse, eller agentur findes mellem dig og selskabet som følge af denne aftale eller din brug af tjenesten eller webstedet.


10. LOVVALG

Denne aftale er underlagt gældende lovgivning i Danmark. Du accepterer at Danske domstole har eksklusiv myndighed til at pådømme forhold i denne aftale.


11. TJENESTEN

Tjenesten er en internet informationservice, der letter kontakten mellem medlemmer, der måske eller måske ikke søger venskab, netværk eller forhold. Det er ikke et ægteskabsbureau, postordresalg eller en matchmaking tjeneste. Selskabet er ikke forpligtet til at mægle et andet medlem eller medlemmer til dig.


12. OPHAVSRET OG EJENDOMSRET

Selskabet bevarer alle rettigheder, titler og interesser i tjenesten og websiden og de tilhørende intellektuelle ejendomsrettigheder og forbeholder sig alle rettigheder, der ikke er udtrykkeligt tilladt. Konceptet, logo, tekst, billeder, grafik og alt andet indhold på siden lavet af Dating Creatives™ er beskyttet af international lov om ophavsret.